Team

S.No

Name

Faculty/Dptt. Head

1. Anand Sir Management 
2. Acharya Ganesh Vats Sanskrit Spoken
3. Acharya Vidyadhar Jha Ved
4. Acharya Gautam Rajhase Sanskrit Sahitya
5. Acharya Somesh kashyup Sanskrit kavya
6. Dr. Narendra Nath Thakur Sanskrit
7. Dr. Purshotam Sanskrit
8. Dr. S.Mishra Sanskrit
9. Dr. Pankaj Jha Sanskrit
10. Bhavesh Mishra Sir school sanskrit
11. Dr. Vibha Sharma Sanskrit
12. Dr.Sanotsh Jha kashi sanskrit
13. P.T.Sharma sir School sanskrit
14. Sunita tyagi Delhi schhol
15. Swati Delhi School
16. Dinesh Surveyor